Veel gestelde letselschade vragen

VEEL GESTELDE LETSELSCHADE VRAGEN


Hoe krijg ik letselschade? En wat voor letselschade?

Bij een ongeval, bijvoorbeeld met de auto, de fiets, op het werk, of in een sport- en spelsituatie, kunt u gewond raken. Dat kan ook bij een medische misser, u kunt dan meer kwetsuren oplopen dan waar u voor behandeld bent.

Wie is aansprakelijk voor letselschade? Wie is in de fout bij een ongeval?

Degene die in de fout is bij een ongeval is aansprakelijk voor de letselschade die u daardoor oploopt. Degene die het ongeval of de schade veroorzaakt is in de fout. Dit kan ook zonder dat sprake is van schuld, bijvoorbeeld omdat de schadeveroorzaker in een auto zit, of eigenaar is van een dier, zoals een paard of hond.

Wie is aansprakelijk voor letselschade bij een auto ongeluk of auto ongeval?

Bij een auto ongeluk of auto ongeval is de bestuurder van de auto aansprakelijk wanneer u fietser of voetganger bent. Indien u zelf ook een auto bestuurt, is degene aansprakelijk die de schade veroorzaakt heeft.

Wat is een bedrijfsongeval? Wat zijn mijn rechten bij een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval is een ongeluk dat op het werk of onder de verantwoordelijkheid van een werkgever in werktijd gebeurt, waarbij u letsel oploopt. U kunt de werkgever aansprakelijk stellen en schadevergoeding claimen.

Wie is verantwoordelijk bij een arbeidsongeval? Wat moet je doen bij een ongeval op het werk?

Bij een arbeidsongeval is de werkgever aansprakelijk. Bij een ongeval op het werk moet u dit meteen melden aan uw werkgever. De werkgever is vaak verplicht het ongeval te melden bij de arbeidsinspectie, die een rapport uitbrengt over de toedracht.

Wat valt onder een medische fout? Wat is medische aansprakelijkheid? En kun je een arts aansprakelijk stellen? En wat moet ik doen bij een medische misser?

Een medische fout kunt u oplopen bij een behandeling waarbij een arts een fout maakt die zijn schuld is. Deze medische aansprakelijkheid is er wanneer vast komt te staan dat de arts niet heeft gehandeld als een redelijk handelend en redelijk bekwaam arts. Voor de medische fout kunt u de arts meteen al aansprakelijk stellen.

Hoe claim je letselschade? Hoeveel geld krijg je bij letselschade of welke vergoeding krijg ik bij letselschade? Hoeveel schadevergoeding krijg ik na een ongeval? En wat kun je allemaal claimen bij letselschade? Hoe hoog kan smartengeld zijn?

Letselschade claimt u door een aansprakelijkstelling aan de schadeveroorzaker te sturen waarbij u een opgave doet van uw (eerste) kosten. U kunt een schadevergoeding krijgen voor de gemaakte kosten van het medisch herstel, zoals het ziekenhuis, de revalidatie en de fysiotherapeut, alsook praktische kosten zoals huishoudelijke hulp, gereden kilometers, en verder gederfde inkomsten zoals kosten gemoeid met het verlies van uw arbeidsvermogen en zelfwerkzaamheid. De hoogte van de schadevergoeding kunt u begroten door uw situatie van vóór het ongeval te vergelijken met die van erna. De aansprakelijke schadeveroorzaker is verplicht om u financieel gezien zo veel mogelijk terug te brengen in de situatie van voor het ongeval. Daarnaast kunt u smartengeld krijgen: een schadevergoeding voor pijn, verdriet, ongemak en vermindering van levensvreugde. De hoogte van het smartengeld hangt af van de aard en de ernst van het letsel en wordt per geval vastgesteld: hoe ernstiger het letsel, hoe hoger het smartengeld.