Hippisch oftewel paarden recht

Hippisch recht in Amsterdam: uw specialist in paardenzaken

Hippisch recht, oftewel paardenrecht, omvat alle juridische kwesties die verband houden met paarden en pony’s. Ook in de omgeving Amsterdam vormen geschillen met betrekking tot de koop en verkoop van paarden het grootste deel van deze juridische vraagstukken. Dit omvat zaken als non-conformiteit, bedrog, dwaling, de plicht tot onderzoek en mededeling bij verborgen gebreken, evenals de garantieperiode bij consumentenkoop van een paard. Naast deze kwesties ontstaan er in de wereld van paarden ook geschillen over trainingscontracten en (gedeelde) eigendom. Aansprakelijkheidskwesties zijn eveneens relevant, zoals wanneer een paard letsel veroorzaakt bij iemand, of wanneer een paard zelf letsel oploopt als gevolg van een medische fout tijdens een ingreep door een dierenarts.

Mr. Jansen paardenadvocaat

Lees meer informatie over de advocaat Mr. Jansen. Zij is meer dan 15 jaar advocaat op het gebied van hippisch paarden recht.

Marieke Jansen paardenrecht advocaat met paard Sultao
Marieke met Sultão

Wat is een hippisch advocaat of een paardenadvocaat?

Een hippisch advocaat, ook bekend als een paardenadvocaat, is een gespecialiseerde jurist met diepgaande kennis van paarden, de paardensport, paardengeneeskunde, paardenliefhebbers en de bijzondere gang van zaken in de paardenwereld. Kortom, een advocaat gespecialiseerd in paardenrecht die juridische procedures voert met betrekking tot paardenzaken. In de omgeving van Amsterdam zijn er een paar hippisch advocaten, maar wat mr. Jansen onderscheidt, is haar betrokkenheid bij de paardenrechtspraak vanaf het prille begin, en haar afkomst uit de top van de advocatuur. Integriteit en betrokkenheid zijn kernwaarden die hoog in het vaandel staan bij mr. Jansen. Bovendien is zij goed op de hoogte van de werkwijze van de belangrijkste hippisch advocaten en beschikt zij over meer dan 15 jaar aan proceservaring.

Meld direct uw zaak aan met betrekking op hippisch recht