Marieke Jansen al meer dan 25 jaar letselschade advocaat

De advocaat

De mens achter dit advocatenkantoor is Marieke Jansen. Zij is meer dan 25 jaar advocaat. In 1995 ging haar carrière van start. Deze bracht zij lange tijd door in de grote commerciële advocatuur aan de Zuidas. Marieke deed daar ook letselschadezaken, maar dan voor verzekeraars. Na een uitstap naar de rechterlijke macht heeft Marieke haar advocatentoga weer aangetrokken. Zij heeft haar hart gevolgd en is uitsluitend voor slachtoffers gaan werken.


Marieke is een expert in het voeren van gerechtelijke procedures bij rechtbanken en gerechtshoven. Deze zijn gelukkig niet altijd nodig, maar in sommige gevallen moet hard tegen de verzekeraar worden opgetreden. Hiervoor heeft Marieke alle kennis en kunde in huis.

Als senior advocaat ziet Marieke het als haar morele plicht om op te treden voor slachtoffers. Met behulp van haar netwerk van experts zet zij zich in voor een maximale schadevergoeding.

Omdat Marieke van mening is dat de schadevergoeding rechtstreeks aan het slachtoffer moet worden betaald, en niet via haar kantoor moet lopen, beschikt het kantoor niet over een Stichting Derdengelden.

Marieke heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten als specialisaties geregistreerd: letselschaderecht en verbintenissenrecht. Deze registratie brengt met zich mee dat zij ieder jaar volgens de normen van de Orde van Advocaten tien opleidingspunten moet behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Gratis intakegesprek

U kunt bij mr. Jansen terecht voor een gratis intakegesprek van uw zaak.